โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)


บุคลากร :: กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


ชื่อ-สกุล : นางศิรัสลิยา อ้อนสินากรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 086-2519284
E-Mail : Krupron.pron@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางปนัดดา ถาวรพรม
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 0821-0742311
E-Mail : nuddaza@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางประภาพรรณ ประเสริฐสุข
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 094-3032154
E-Mail : prapapan.pan@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนา เอียนรัมย์
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 064-5579007
E-Mail : ratnaeiynram@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวปรัศนียาภรณ์ พลชำนาญ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 082-1376748
E-Mail : prasneeyaporn@gmail.com

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com