โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)


บุคลากร :: กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


ชื่อ-สกุล : นางสาวอิสรีย์ ฤทธิ์กลาง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ-การเงิน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 087-1998566
E-Mail : itsalee.ritklang@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุจิตรา หล่วงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 088-3610792
E-Mail : pretty_girll0ve12@hotmail.com

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com