โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)


บุคลากร :: ฝ่ายอำนวยการ


ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ อินต๊ะวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 081-2658615
E-Mail : 404chaiwat@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางวนิดา บุญแย้มวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 0913517452
E-Mail : wanida149151@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางปนัดดา ถาวรพรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 0810742311
E-Mail : ืีnuddaza@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางจีรภา สุขกระโทก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 0821584059
E-Mail : sukrathok@hotmail.com

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com