อัตลักษณ์- ข้อมูลทั่วไป


อัตลักษณ์

 

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ระดับปฐมวัย
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
  • สนุกสนานสื่อสารภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
  • ยิ้มง่ายไหว้สวย สืบสานวัฒนธรรมไทย
ระดับประถมศึกษา
เอกลักษณ์
        “เศรษฐกิจพอเพียง”
 
อัตลักษณ์
        “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com