ตราสัญลักษณ์- ข้อมูลทั่วไป


ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์
ตราของโรงเรียนคือ รูปเทียนจุดประกายส่องแสง พร้อมด้วยรัศมีแผ่กระจาย ซึ่งสื่อความหมายถึงการส่องนำแนวทางแก่ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมด้วยอักษรย่อ รทว. อยู่บนแท่งเทียน ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยวงกลมสองวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร ระหว่างวงกลมสองวง ด้านบนมีอักษรคำว่า   “โรงเรียนเหรียญทองวิทยา” ส่วนด้านล่างมีคำว่า “อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา”  ใช้อักษรย่อว่า “รทว”
 


 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com