คณะกรรมการสถานศึกษา- ข้อมูลทั่วไป


คณะกรรมการสถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถานศึกษา


                                                                                                                                  
 
นายชัยวัฒน์   อินต๊ะวิชัย
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ    

   นายสนั่น   วิมลญาณ         นางรภัสา   เพิ่มพูน        ร.ต.ต.มานะ    แสนลือชา        นางสาวอิสรีย์   ฤทธิ์กลาง         นายขวัญชัย   มนอยู่พะเนาว์      นางปนัดดา   ถาวรพรม
            ผู้ทรงคุณวุฒิ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                              ผู้จัดการ                               ผู้แทนผู้ปกครอง                         ผู้แทนครู
        

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com