ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาคาร)- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาคาร)

***นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนโยบายการศึกษา ด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาคาร) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มี นางสุดาวรรณ ไขแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ นางปิยวรรณ พาหาทรัพย์อนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ รายงานสภาพปัญหาและผลสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรม “อุ่นไอรักจากการอ่าน สายใยสื่อสารผ่านสามวัย” ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้ฝากให้โรงเรียนดำเนินการถอดบทเรียนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็น Model ในการบริหารจัดการที่เด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น โอกาสนี้ได้เยี่ยมชั้นเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมี นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และ ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นำตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
sirinthip ปชส.อุบล4 ภาพข่าว
 

  โพสต์ : 26 ก.ค. 2561 เวลา 15:35:47

 


บุคลากร

นายชัยวัฒน์   อินต๊ะวิชัย
นางวนิดา   บุญแย้มวงศ์

 

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา (Rianthongwittaya School)

ที่อยู่ 149-151 หมู่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.rianthongwittaya.ac.th
Design by webkroox.com